Brev til klasselæreren

Kære klasselærer.

Det kan anvendes på andre klassetrin, i andre sammenhænge og af alle, som ønsker at arbejde på en ny måde med deres klasse og med Høvdingebold.

Høvdingebold er et sjovt og hurtigt boldspil, der fremmer bevægelse, koordination, smidighed, boldkontrol, kaste- og gribeegenskaber og ikke mindst sjov og ballade. Høvdingebold er et spil, der i høj grad kan spilles af alle – også uden forkundskaber fra andre boldspil.

Det er vigtigt for os at engagere eleverne, og involvere dem i at gøre Høvdingebold i skolen til en ekstraordinær oplevelse. Derfor har vi udviklet en række sjove og lærerige materialer, som alle klasser gennemgår før selve Høvdingebold-stævnerne. Formålet er at skabe holdånd og sammenhold i klassen, at lade eleverne anerkende hinandens individuelle kompetencer, fremme klassens trivsel og skabe en unik stemning under selve stævnerne.

Materialerne er lette at bruge og kræver ikke mere end et par undervisningstimer at gennemgå. Det vil være oplagt at bruge klassens tid til forløbet. Hvis du ønsker at få endnu mere ud af Høvdingebold i Skolen, er der i materialet masser af forslag og inspiration til spændende aktiviteter i både billedkunst-, musik-, håndarbejde-, historie- og idrætsundervisningen. Mulighederne er mange og kun dine idéer sætter grænsen for anvendelsen.

Med målsætningen om at “1 times tv skal give 100 timers leg”, er det vigtigt for DR at komme ud i virkeligheden og skabe et grundlag for leg og læring, og derfor indgår DR og Dansk Skoleidræt dette strategiske samarbejde. Selve turneringen afvikles af Dansk Skoleidræt. Der spilles først ved en række lokale stævner i Dansk Skoleidræts kredse, derefter fem landsdelsstævner og derfra videre til landsfinalen, som afholdes i København.

 

Rigtig god fornøjelse!
Med venlig hilsen

 

DSI Logo Grplusn